Rent leonardcohenskt

Klas Östergren lämnade ju sin stol i Svenska Akademien.
Han gjorde det förstås med den stil som ända sedan genombrottet med romanen »Gentlemen« varit adelsmärket för den mannen och hjälten.
Det meddelande till Svenska Dagbladet som offentliggjorde beslutet avslutade han med orden:
»I’m leaving the table, I’m out of the game«.